Yksityisyydensuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Neopost Finland Oy Oy (jäljempänä ”Neopost”)
Y-tunnus: 0686637-4
Konalantie 47 C
00390 HELSINKI
Tel. +358 9 253 20200 

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Asiakaspalvelu
Puh: +358 9 253 20200
Sähköposti: asiakaspalvelu@neopost.fi

Rekisterin nimi

Neopostin suoramarkkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Neopostin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin, myyntiin ja muihin niihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin (esim. markkinatutkimus).

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot
  • Titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue
  • Kieli
  • Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen yhteystiedot
  • Yrityksen toimiala
  • Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Neopost Finland Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä kuten myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole sitä erikseen kieltänyt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.